!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Rutiner vid fel

 

Här beskrivs vad du som boende skall göra när du upptäcker fel eller brister i funktioner eller system som är gemensamma och som således föreningen eller annan utomstående ansvarar för. Under respektive rubrik finns ett steg-för-steg schema som du skall följa. I vissa steg kommer du att upptäcka länkar till externa websidor där mer information kan finnas, t ex. till Ellevios vid allmänna elavbrott osv. Nedanstående ämnesområden behandlas.

Bekanta dig med dessa innan det händer så att du är förtrogen med vad du skall göra. Att ringa till någon i styrelsen är inte en metod som skall användas. De metoder och rutiner som här beskrivs är de som är bäst och säkrast.

 

Elförsörjning

Föreningens policy är att alltid avisera planerade egna elavstängningar genom anslag i porten flera dagar i förväg. Är det ändå strömlöst utan att avisering skett gör följande.

 1. Kontrollera först om elfelet bara avser din lägenhet eller hela huset eller hela Gärdet genom att tittat ut i trappan eller utomhus (när det är mörkt). Är felet allmänt gå till punkt 5.
 2. Är det bara din lägenhet som är strömlös är det antingen en huvudsäkring som har gått eller, om din lägenhet är utrustad med det ( ej standard), en lokal jordfelsbrytare slagit ifrån.
 3. Jordfelsbrytaren finns i din egen lägenhet. Kontrollera vilken lampa eller maskin som förorsakat kortslutningen. Gör den strömlös och slå därefter på jordfelsbrytaren. Reparera först lampan eller maskinen och anslut sedan den till elnätet.
 4. Har du inte jordfelsbrytare är det en huvudsäkring som gått. Dessa finns i trapphallens skåp. Nycklar till dessa skåp har två personer i varje trapphus. Deras namn står i portens anslagstavla. Är ingen av dessa hemma kan motsvarande personer i någon annat trapphus kontaktas för att låna nyckeln till skåpet. Nya proppar finns i skåpet.
 5. Om du har en smart phone eller dator med batteridrift och trådlös kommunikation kan du vid ett allmänt fel gå till Ellevios hemsida där driftsstörningar presenteras. Ellevio - avbrottsinformation
 6. Avvakta tills strömmen återvänder. Slå under tiden ifrån större förbrukare typ spis, strykjärn, kaffebryggare etc. så att de inte går igång utan din kontroll. Gå försiktigt i trapphusen eftersom de är helt mörkt där. Av denna orsak är det förbjudet att ha mattor, barnvagnar, kälkar etc. i trapphusen. Kontrollera om någon sitter fast i hissen och informera vederbörande. Portlåsen har batteri back-up men du måste öppna dörren manuellt själv.


VARNING. Borra aldrig i väggar eller tak utan att först kontrollerat var elledningar går. Träffar du en elledning kan det medföra fara för livet.

TIPS. Ha alltid fungerande ficklampa, stearinljus och tändstickor hemma som back-upp. 

Tillbaka

Inpasseringssystem för portar, dörrar och garagedörrar inkl porttelefon

Vid fel på inpasseringssystemet och /eller porttelefonen skall felanmälan ske till POS Fastighetsvård enligt de rutiner som sitter på anslagstavlan i alla portuppgångar.

Ibland är det bara den automatiska funktionen som öppnar dörren mekaniskt som är fel. Prova därför att själv öppna dörren.

Tillbaka

Hissar

Fel och brister på hissarna skall anmälas till Kone hissar AB enligt anslag i portar och hissar. Vid lägen då personer fastnat i en hiss finn larm inne i hissen.

Var aktsam om hissarna och ge akt på att föremål, kläder, hundkoppel, leksaker etc. inte fastnar i hissen. Vid uppsåt eller grov oaktsamhet kan den som förorsakar stopp av hiss bli betalningsansvarig genom att förening fakturerar vederbörande vad Kones utryckning kostat.

Tillbaka

Stopp i avlopp

Vattenlås, golvbrunnar och horisontella avloppsledningar svarar den boende själv för att rensa. Gör alltid detta först. Hjälp kan begäras av POS Fastighetsvård AB men bekostas alltid av den boende. Stopp i stammar ansvarar föreningen för att åtgärda. Efter att du själv försökt rensa enl. ovan skall felanmälan göras enl rutiner som sitter  på anslagstavlan i varje port.

Tillbaka

Tvättstugor

Fel i tvättstugor på maskiner och utrustning kan normalt inte betraktas som akuta eftersom det finns två maskiner, två torkrum i respektive hus. Mangel och torktumlare finn bara en men torkning kan ske i torkrum som alternativ till tumling. Felanmälan skall ske på blankett vid respektive bokningstavla. POS Fastighetsvård kontrollerar blanketten varje onsdag och åtgärdar så fort som möjligt.

Är ett fel eller brist att betrakta som allvarligt skall felanmälan ske till POS Fastighetsvård enligt de rutiner som sitter på anslagstavlan i alla portuppgångar.

Tillbaka

Vattenförsörjning och sophantering

Föreningens policy är att alltid avisera planerade egna vattenavstängningar genom anslag i porten flera dagar i förväg. Är det ändå inget vatten utan att avisering skett gör följande.

 1. Gå till Stockholm Vattens egen hemsida för driftstörningar och läs vad som gäller. Innerstaden - Stockholm Vatten
 2. Stäng alla kranar som varit öppna så att inte vatten strömmar ut utan din kontroll när det återvänder.


TIPS. Ha en fem- eller tioliters dunk med vatten stående i någon garderob som back-up. Den kan komma att behövas speciellt om du har små barn.

Även hanteringen av hushållssopor ansvarar Stockholm Vatten för. Det är ett kommunalt monopol som handahas av upphandlade entreprenörer. I vårt område kör Rento Norden. Störningar i sophanteringen framgår av hemsidan.

Tillbaka

Ventilationssystem

Föreningens policy är att alltid avisera planerade egna avstängningar genom anslag i porten flera dagar i förväg. Är det ändå ingen mekanisk frånluftventilation gör följande.

 1. På vinden finns frånluftsfläktar som drivs med el. Är det elavbrott går givetvis inte dessa fläktar.
 2. Är det inte elavbrott och fläktarna går ändå inte kan det vara några tänkbara orsaker. Felanmälan skall ske till POS Fastighetsvård enl rutiner i portarnas anslagtavla. Fel av denna typ skall aldrig anses akuta och skall således inte anmälas till Dygnet Runtjour utanför kontorstid.

Tillbaka

Värmesystem inklusive varmvatten

Föreningens policy är att alltid avisera planerade egna avstängningar genom anslag i porten flera dagar i förväg. Är det ändå inget varmvatten eller värme på ett eller flera element gör följande.

 1. Känn på alla element i lägenheten. Känn också på alla vertikala stigarledningar som för värmen från ovan liggande lägenhet. Observera att termostatvredet alltid skall vara fullt uppvridet d v s på läge 3. Är alla element i lägenheten kalla gå till punkt 3.
 2. Är bara ett element eller en stigarledning kall så pröva med att lufta elementet. Detta sker med en lite specialnyckel som bör finnas i lägenheten. Luftvredet sitter på elementets motsatta sida mot termostatvredet. Med nyckel vrid försiktigt ett kvarts varv motsols till luft eller vatten kommer fram. Håll en kopp under. All luft skall släppas ut. Så fort vatten kommer fram är elementet luftat. Vrid åt luftvredet ordenligt när det är klart! Vänta en god stund för att se om värmen återkommer. Sker inte det gå tillpunkt 3.
 3. Felanmälan skall ske till POS Fastighetsvård enligt de rutiner som sitter på anslagstavlan i alla portuppgångar. Var beredd att precisera lägenhetsnummer och läge i huset på stigarledning.

Tillbaka

Utskriftvänlig version